Sopimusehdot - kauppa | Lewell

Sopimusehdot - kauppa

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on voimassa toistaiseksi, ja jatkuu automaattisesti kuukausi kerrallaan, kunnes se irtisanotaan. Sopimus alkaa ostopäivästä, ellei muuta ole sovittu. Sopimuksen irtisanomisen jälkeen asiakas maksaa vielä irtisanomista seuraavan erääntyvän laskun, ja jäsenyyden voimassaoloaika määräytyy tämän mukaisesti. Irtisanomisaika on täten 1-2 kuukautta. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostilla osoitteeseen info@lewell.fi. LeWell Oy (myöhemmin LeWELL) vahvistaa irtisanomisen sähköpostilla, ilmoittaen viimeisen maksettavan laskun eräpäivän ja jäsenyyden jäljellä olevan voimassaoloajan.
Toistaiseksi voimassa olevan kortin voi laittaa maksutta tauolle kalenterivuoden aikana korkeintaan kahdeksi kuukaudeksi. Tauot toteutetaan täysinä kuukausina, eli 1 x 2kk tai 2 x 1kk. Pidemmät tauot tulevat kyseeseen poikkeustapauksissa, esim. raskaus tai sairaus. Näistä tulee olla yhteydessä henkilökohtaisesti LeWELLin henkilökuntaan.

Määräaikainen sopimus alkaa ostopäivästä (ellei muuta ole sovittu) ja on voimassa sopimuskauden ajan. Sopimus katkeaa sopimuskauden päätyttyä, ellei asiakas toisin ilmoita. Määräaikainen sopimus maksetaan kerralla, sitä ei voi laittaa tauolle, eikä maksua palauteta, vaikka asiakas irtisanoisi sopimuksen kesken sopimuskauden.

Ikäraja yksin treenaamiseen on 15 vuotta. 15-17 -vuotiaalla on oikeus asiakkuuteen huoltajan suostumuksella. Huoltaja on vastuussa alaikäisen harjoitusmaksuista ja asiakkuudesta.

Peruutusoikeus ja hintojen muutokset. Jos asiakas ei jostain syystä ole tyytyväinen LeWELLin palveluihin, hän voi 14 päivän sisällä sopimuksen alkamisesta peruuttaa sopimuksensa. Peruutus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen info@lewell.fi. LeWELLillä on oikeus muuttaa hintojaan ilmoittamalla siitä asiakkailleen viimeistään kuukautta ennen uuden hinnaston voimaantuloa.

LeWELL käyttää laskutukseen ensisijaisesti e-laskutusta. E-lasku on maksutapa, jossa asiakkaalle lähetetään tämän verkkopankkiin kuukausittainen lasku harjoitusmaksusta. Asiakas antaa suostumuksensa e-laskutukseen valtuuttamalla LeWELLin e-laskuttajaksi omassa verkkopankissaan. E-laskusopimusta tehdessä asiakas tarvitsee myös oman asiakasnumeronsa. Asiakas voi myös valita laskutustavaksi sähköpostilaskun, jolloin jokaiseen laskuun lisätään 5€ laskutuslisä. Kuukausimaksu veloitetaan asiakkaalta riippumatta harjoitusmäärästä. Kuukausimaksun voi suorittaa myös liikuntaedulla. LeWELLillä voi maksaa kaikilla yleisimmillä liikuntaeduilla, kuten Smartum, ePassi ja Edenred.

Maksamatta jätetystä laskusta lähetetään asiakkaalle kaksi muistutuslaskua. Edelleen maksamatta oleva saatava siirretään perintään. Jos asiakkaalla on erääntynyt kahden kuukauden harjoittelumaksut, LeWELLillä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen asiakkaalle. Tämä ei kuitenkaan vapauta asiakasta sopimuksen mukaisesti erääntyneiden saatavien maksamisesta. Oikeus LeWELLin palveluiden käyttämiseen jatkuu, kun asiakas on maksanut erääntyneet saatavat perintäkuluineen.

Asiakas pyrkii omalla panoksellaan vaikuttamaan LeWELLin tilojen viihtyvyyteen ja siisteyteen, sekä noudattamaan LeWELLin välineiden, laitteiden ja varusteiden käyttöä koskevia ohjeita. Asiakas on vastuussa omasta terveydentilastaan siten, ettei harjoittelu aiheuta terveysriskiä. Harjoittelu tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Asiakkaan allekirjoittama kuntosali- ja valmennussopimus on henkilökohtainen, eikä harjoitteluoikeutta voi käyttää kukaan toinen. Harjoittelu tapahtuu klo 05-24.00 välillä, ja jos asiakas on tiloissa pidempään aiheuttaen hälytyksen, hän on velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneet kulut. Jos asiakas päästää salille harjoittelemaan henkilöitä, joilla ei ole voimassaolevaa jäsenyyttä LeWELLille, häneltä voidaan veloittaa sopimusrikkomuksesta 100€. Väärinkäytösten ehkäisemiseksi LeWELLillä on kulunvalvonta-, liiketunnistin- ja valvontakamerajärjestelmä.

Mikäli LeWELL joutuu hetkellisesti osittain tai kokonaan sulkemaan keskuksen ja keskeyttämään palveluiden tarjoamisen itsestään riippumattoman esteen tai sen tiloissa suoritettavien huolto- yms. toimenpiteiden takia, asiakas ymmärtää, ettei hän voi vaatia hyvitystä harjoitusmaksuilleen.

LeWELL huoltaa välineet, laitteet ja varusteet taatakseen toiminnan laadun ja turvallisuuden. LeWELL voi sulkea keskuksen, peruuttaa ohjaustunteja tai lyhentää aukioloaikoja pyhäpäivien tai virallisten vapaapäivien yhteydessä. LeWELLillä on oikeus keskeyttää palveluiden tarjoaminen siitä riippumattoman esteen (vesivahinko, työtaistelutoimenpide tai muu sen kaltainen este) seurauksena. LeWELL pidättää itsellään oikeuden tehdä kausikohtaisia muutoksia ohjattujen tuntien sisältöön ja määrään, sekä keskuksen aukioloaikoihin.

LeWELL ei vastaa henkilö- tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat jäsenille tai jäsenten vieraille tai henkilökohtaiselle omaisuudelle LeWELLin tiloissa tai tilojen yhteydessä olevilla alueilla, esim. parkkipaikka, paitsi jos vahinko on todistettavasti aiheutunut LeWELLin laiminlyönnin johdosta.

LeWELL pidättää itsellään oikeuden purkaa sopimus, jos jäsen esiintyy päihtyneenä, jättää noudattamatta turvallisuus- tai järjestysohjeita, käyttäytyy hyvän tavan vastaisesti tai jos käytöksen katsotaan olevan keskuksen ilmapiiriin sopimatonta.

PT-PALVELUIDEN SOPIMUSEHDOT

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa sellaiset terveydentilaansa koskevat tiedot, jotka valmentajan on harjoittelun kannalta oleellista tietää. Harjoittelu tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla, joten LeWELL Oy tai valmentaja eivät ole korvausvelvollisia loukkaantumistapauksissa.

Asiakkaan kanssa harjoitellaan pääasiassa LeWELLin tiloissa, tai ulkona LeWELLin välittömässä läheisyydessä. Muissa tiloissa/muualla (esimerkiksi uimahalli, palloiluhalli, tms.) tapahtuvan harjoittelun maksaa asiakas sekä omalta, että valmentajan osalta.

Asiakkaan ja valmentajan yksittäisen tapaamisen kesto on 60 minuuttia, ellei toisin ole sovittu. Sovitun ajan perumisessa käytetään 24 tunnin peruutussääntöä. Peruutus tulee tehdä valmentajan numeroon soittamalla tai tekstiviestillä. Mikäli asiakas joutuu peruuttamaan tapaamisen alle 24h ennen tapaamisen alkua, tapaaminen veloitetaan asiakkaalta.

Maksaminen tapahtuu joko maksamalla koko palvelun hinta kerralla kassaan, tai useammassa erässä sovitun mukaisesti. Erissä maksettaessa maksaminen tapahtuu joko kokonaan laskuilla, tai maksamalla ensimmäinen erä kassaan ja loput laskuilla. Tästä sovitaan valmentajan kanssa erikseen.

VERKKOKUNTOSALIN SOPIMUSEHDOT

1. Ehtojen soveltaminen
Näitä ehtoja sovelletaan LeWELLin tarjoamien verkkopalvelujen (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön. Näitä ehtoja sovelletaan sekä rekisteröityneen että rekisteröitymättömän käyttäjän asiointiin Palvelussa. Ehtoja sovelletaan rekisteröitymättömän käyttäjän osalta Palvelun käyttöön niin kauan kuin käyttäjä käyttää Palvelua. Rekisteröityneen käyttäjän osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä vähintään siihen saakka, kunnes käyttäjän käyttäjätunnus on poistettu. Palvelussa tarjottavien verkkokuntosalin, verkkovalmennuspalveluiden (jäljempänä ”Verkkovalmennus”) sekä henkilökohtaisena valmennuspalveluna tarjottavan valmennuspalvelun (jäljempänä ”PT-palvelu”) osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina vähintään kunkin valmennusohjelman kestoajan.


2. Palvelun sisältö
LeWELLillä on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan. Palveluihin sisältyvät videot sijaitsevat palvelimella (Vimeo), joka on kolmannen osapuolen omistama ja ylläpitämä. LeWELL ei vastaa eikä korvaa valmennuksen materiaalien toimituksessa mahdollisesti esiintyvistä katoksista ja viiveistä, jotka johtuvat tämän kolmannen osapuolen palvelimien teknisistä ongelmista.

3. Palvelujen käyttö
3.1 Palvelun käyttötarkoitus
Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
3.2 Palvelun käyttö ilman rekisteröitymistä
Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin LeWELL katsoo sopivaksi. LeWELL varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.
3.3 Rekisteröityminen
Jotkin palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjä saa itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan (jäljempänä yhdessä ”Käyttäjätunnus”).
Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. LeWELL ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi LeWELLille. LeWELL voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi. Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelun käyttämistä.
3.4 Käyttäjätunnuksen poistaminen
Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen info@lewell.fi. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun LeWELL kuittaa Käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.
3.5 Käyttäytyminen Palvelussa ja käytön estäminen
Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. LeWELL pitää muun muassa seuraavia tekoja näiden ehtojen vastaisina:

  1. Hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen
  2. LeWELLin tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen
  3. Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä
  4. Tekeytyminen toiseksi henkilöksi
  5. Muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen
  6. Viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen
  7. Mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi
  8. Minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa LeWELL on nimenomaisesti sallinut tällaisen lataamisen).

Mikäli LeWELL harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, LeWELL voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsy Palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa käyttäjän Käyttäjätunnuksen.


4. Immateriaalioikeudet
Palvelun sisältämän tai LeWELLin Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat LeWELLille, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman LeWELLin ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.


5. Palvelun käytettävyys
LeWELL ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. LeWELL ei takaa, että Palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.


6. Palvelussa annetut tiedot
Vaikka LeWELL yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä. Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa tai käyttäjälle muutoin Palvelun puitteissa annettujen ja erityisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän terveydentila, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet.


7. Vastuunrajoitus
Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja LeWELL varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa ja muokata Palvelua.
LeWELL ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä. Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, LeWELL ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.


8. Sopimusehtojen muutokset
LeWELL varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.


9. Sopimuksen siirtäminen
Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle. Asiakas vakuuttaa Palvelun tilaamisella olevansa tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, LeWELL ei vastaa asiakkaalle harjoittelussa mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista.
Asiakkaan tulee itse huolehtia harjoittelua varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muun mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.


10. Tuotteiden toimitusehdot
Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen LeWELLille ja kun LeWELL on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen.
Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. LeWELL pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin. Palvelussa voi maksaa ainoastaan LeWELLin kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla. LeWELL vastaa toimittamansa tuotteen virheettömyydestä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan valinnan mukaan tuotteen virhe voidaan korjata tai toimitettu tuote voidaan vaihtaa. LeWELL pidättää oikeuden kieltäytyä valitusta korjaustoimenpiteestä, mikäli se osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaa kohtuutonta vaivaa muihin korjaustoimenpiteisiin verrattuna. Mikäli virhettä ei ole mahdollista tai suositeltavaa korjata, asiakkaalla on valintansa mukaan oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua, mikäli virhe on olennainen. LeWELL ei vastaa mistään välillisistä, välittömistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.


11. Maksutavat
Ellei Palvelussa toisin erikseen ilmoiteta, Palvelussa hyväksytyt maksutavat ovat yleisimmät maksutavat. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle.
Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.
Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7 Innova 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit
Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

12. Etämyynti ja peruuttamisoikeus
12.1 Digitaaliset palvelut
Digitaalisten palvelujen osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta silloin, jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan suostumuksin ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista. LeWELLin verkkopalveluiden osalta palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin kun asiakkaan käyttäjätunnuksille luodaan käyttöoikeudet ja asiakas voi aloittaa palveluiden käytön.
12.2 Sopimuksen irtisanominen ja purku sekä sopimuskauden siirtäminen
Asiakas voi milloin tahansa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksensa kirjallisesti osoitteeseen info@lewell.fi Sopimuksen irtisanomisaika on 1-2kk. LeWELL vahvistaa irtisanomisen sähköpostilla ja ilmoittaa viimeisen sopimus-­ ja e-laskutuspäivän.


13. Ylivoimainen este
Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, LeWELListä riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, LeWELL vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta LeWELLiltä sopimuksen rikkomisesta.


14. Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki
LeWELLin ja asiakkaan väliset Palvelua tai asiakkaan LeWELLiltä hankkimaa kulutushyödykettä koskevat riitaisuudet käsitellään Jyväskylän käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Jyväskylän käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.

​​​​​​​
15. Henkilötietojen käsittely ja käyttö
LeWELL käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla.
Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että LeWELL voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja omiin markkinointitarkoituksiinsa mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin ja sen, että nämä tiedot luovutetaan LeWELLin yhteistyökumppanille (esim. LeWELLin markkinoinnista vastaavalle mainostoimistolle) vastaaviin suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta LeWELLille.
Tarkemmin LeWELLin henkilötietojen käsittelystä voit lukea rekisteri- ja tietosuojaselosteestamme.